Over Mimekry

mi-mi-cry: /van dieren, planten/aanpassing (in kleur, vorm geluid) aan de omgeving
mi-me:     gebarenspel

Wat doet Mimekry?
Mimekry speelt kindervoorstellingen zoals ‘Baldur wil naar huis’ in kleine theaters, wijkcentra en op scholen. De voorstelling ‘Het insectenhotel’ wordt vooral ook opgevoerd in (moes)tuinen en bij natuurspeelplaatsen.

Ook op het gebied van educatie is Mimekry actief. De leden verzorgen cursussen en workshops aan kinderen, jongeren en volwassenen in beweging, dans, theater en in het bijzonder maskerspel. De workshops sluiten vaak aan bij een lopende voorstelling.
In het verleden heeft de groep locatietheater en straattheaterproducties met maskers gemaakt , zoals ‘Post macabre’, ‘De tocht naar Chatham’ en ‘Tatort’. Deze waren te zien op verschillende (zomer-)festivals in Nederland.

Wat is typisch Mimekry?
Mimekry maakt fantasierijke voorstellingen door middel van beeldend fysiek theater, vaak met gebruik van objecten en maskers. Vooral kinderen reageren direct op visueel en zintuiglijk theater. Via theatrale beelden sluiten de makers aan bij de belevingswereld van de kinderen.

In hun workshops bieden zij kinderen de gelegenheid om hun speeldrift fantasievol vorm te geven. Ook wordt gewerkt aan observatievermogen en sociale vaardigheden. Volwassenen verdiepen via veel spelplezier hun vaardigheden op het gebied van fysiek theater en maskerspel.

Wie gaan er schuil achter Mimekry?
Theatergroep Mimekry werdt in 2005 te Rotterdam opgericht door de spelers c.q. theatermakers Judika Leszmann, Pnina Schupper en Sonja Ewald. Alle drie hebben zowel een dans-, als ook een theater- of mimeachtergrond. Op dit moment is vooral Sonja actief als maker van kindervoorstellingen.  Mimekry gaat vaak samenwerkingen aan met andere spelers, vormgevers en kunstenaars.

Waar komt Mimekry vandaan?
Mimekry is in 2005 ontstaan door de samensmelting van twee groepen; Mamarisa en Etcetera Mundi. In beide groepen waren de drie oorspronkelijke kernleden van Mimekry actief. Met de oprichting van Mimekry werden de twee eerdere initiatieven samengevoegd en konden de drie theatermakers meer eenheid creëren in hun creatieve weg.

Vanaf 2007 richt zich Mimekry vooral op het maken van kindervoorstellingen

Mamarisa
Theatergroep Mamarisa maakt vanaf 1994 danstheatervoorstellingen voor kinderen van vier jaar en ouder. Vestigingplaats is Den Haag. Onder leiding van Sabine Vanderbroek ontstaan daar ‘1, 2, een dier danst vier’, ‘Boemmh…in het hol van de mol’ en ‘De Pop’. In 2002 neemt Judika Leszmann, die sinds 1996 als speler bij de groep betrokken is, de zakelijke en artistieke leiding over. Op haar initiatief ontstaan ‘Het Geheim van de Kermis’ en ‘De Magische Koffer’. De (school)voorstellingen worden gespeeld in samenwerking met o.a. het Koorenhuis, Bisc, Kunstgebouw, Kumulustheater Maastricht, Gemeente Leiden en Edu-Art Gelderland. Daarnaast worden zij in de vrije sector getoond (o.a. Lak-Theater Leiden, Kloostertuintheater Woerden, Parktheater Alphen a/d Rijn, Jeugdtheater Pierrot). Pnina Schupper komt in 2001 als speler bij de groep en is bij de laatste twee producties ook als maker betrokken. In 2004 voegt zich Sonja Ewald bij de groep. De groep heeft dan haar standplaats van Den Haag naar Rotterdam verlegd.

Etcetera Mundi
In 2002 starten Pnina Schupper, Judika Leszmann en Hilke Zoontjes een straattheaterproject op onder de naam “Etcetera Mundi” in Rotterdam.
De drang om de visuele aspecten van theater te combineren met het werken met maskers en objecten is hiervoor een belangrijke motivatie. De initiatiefnemers willen de theatergrenzen doorbreken en hun producten naar de straat brengen om het directe contact met het publiek op te zoeken. Ze maken zelf maskers en leren (onder begeleiding van Debby Mulholland en Carlos Garcia) daarmee te spelen. Ze maken ‘Vice Versa’, dat op het ‘Lenteplein’ in Rotterdam en op het ‘Witte de With Festival’ getoond wordt.
In 2003 stopt Hilke Zoontjes met de samenwerking en gaan Pnina Schupper en Judika Leszmann alleen door. Ze maken ‘Mikado’ en ‘Blind Date’, dat in 2003 onder andere op Oerol en ‘Overijssel op straat’ te zien is.
In 2004 komt Sonja Ewald erbij. Als trio maken zij ‘Tatort’ en tweede versie van ‘Mikado’en vervolgens ‘Post Macabre’. Speelplaatsen zijn o.a. ‘Festival Etcetera’, Festipet Tilburg, Straattheaterfestival Hengelo.